کتاب تلاش صد ساله ملت ایران

100 Years of Struggle Towards Democracy in Iranاین کتاب که به کوشش علی لیمونادی منتشر شده در بردارنده پاسخ ده ها صاحب نظر به این پرسش است که چرا تلاش صد ساله مردم ایران برای به دست آوردن آزادی با شکست روبرو شد. نظرسنجی ارزنده ای که هر پژوهشگر تاریخ معاصر ایران ناگزیر به مراجعه این کتاب است.
دیدگاه چهل و پنج تن از صاحبنظران، سیاستمداران، و روشنفکران ایرانی در پاسخ به این سئوال که طی مصاحبه تلویزیونی مطرح گردیده در جلد اول این کتاب منعکس شده است. اسامی به ترتیب حروف الفبا.

دکتر ماشاء الله آجودانی، امیر فرشاد ابراهیمی، دکتر جمشید اسدی، دکتر امیر اصلان افشار، دکتر مصطفی الموتی، محمد امینی، دکتر شاپور بختیار، دکتررضا براهنی، دکتر نسرین بصیری، احمد بنی احمد، محسن پزشکپور، اسماعیل پوروالی، دکتر نیره توحیدی، منوچهر ثابتیان، تیمسار فریدون جم، دکتر نصرت الله جهانشاهلو افشار، دکتر علی اصغر حاج سید جوادی، بیژن حکمت، مهدی خان بابا تهرانی، دکترمهرداد خوانساری، پرویز دستمالچی، جعفر رائد، آیت الله سید مهدی روحانی، اردشیر زاهدی، دکتر محسن سازگارا، علی اکبر سعیدی سیرجانی، دکتر ناصر طهماسبی، دکترعلینقی عالیخانی، دکتر کاظم علمداری، دکتر شاهین فاطمی، دکتر عبدالرحمان قاسملو، مهدی قاسمی، دکتر کاظم کردوانی، دکتر احمد کریمی حکاک، علی کشتگر، دکتر حسین لاجوردی، دکتر مهرداد مشایخی، غفور میرزائی، دکتر عباس میلانی، دکتر احسان نراقی، حسن نزیه، مرتضی نگاهی، فرخ نگهدار، دکتر علیرضا نوری زاده، اسماعیل نوری علاء

تلفن ناشر (آمریکا): 4070 - 760 - 818
توزیح کننده: کتاب و انتشارات پارس، لوس آنجلس، تلفن: 1015– 441 – 310

فروش در اکثر کتاب فروشی های معتبر ایرانی و از طریق آمازون تحت عنوان:
100 Years of Struggle Towards Democracy in Iran

Buy Now

100 Years of Struggle Towards Democracy

100 Years of Struggle Towards Democracy in IranA comprehensive series of exclusive interviews by Ali Limonadi (Director of Iranian Television “IRTV” – Los Angeles) with political and social scholars, intellectuals, opposition leaders and analysts, regarding the democracy in Iran, and exploring the reasons why the Iranian nation has not been successful in achieving democracy throughout its 100 years of struggle towards this aim.

Iranian Studies and Archive Foundation

100 Years of Struggle
Table of Content – in English ( Volume 1 )

Buy Now

Names in Alphabetical Order Keshtgar, Ali
Adjodani, Mashalah Khonsari, Mehrdad
Afshar, Amir Aslan Ladjevardi, Hosein
Alamdari, Kazem Mashayekhi, Mehrdad
Alamouti, Mostafa Milani, Abbas
Alikhani, Alinaghi Mirzaee, Ghafour
Amini, Mohammad Naraghi, Ehssan
Assadi, Jamshid Nazih, Hassan
Bakhtiar, Shapour Negahdar, Farokh
Bani-Ahmad, Ahmad Negahi, Morteza
Barahani, Reza Nouriala, Esmail
Basiri, Nasrin Nourizadeh, Alireza
Dastmalchi, Parviz Pezeshkpour, Mohsen
Ebrahimi, Amir Farshad Pourvali, Essmail
Fatemi, Shahin Raed, Jafar
Ghasemi, Mehdi Rohani, Seyed Mehdi
Ghasemlou, Abdolrahman Sabetian, Manouchehr
Hadg-Seyd-Javadi, Ali Asghar Saidi Sirjani, Ali-Akbar
Hakkak, Ahmad Karimie Sazegara, Mohsen
Hekmat, Bijan Tahmasebi, Naser
Jahanshahlou Afshar, Nosratollah Tehrani, Mehdi Khanbaba
Jam, Fereydoun Tohidi, Nayereh
Kardavani, Kazem Zahedi, Ardeshir
Ali Limonadi© Copyright 2013, Design: Dgtizer.com